default logo

Flors a les muntanyes de Prades

4, 5 i 6 de maig

Flors a les muntanyes de Prades

Les muntanyes de Prades forment una unitat climàtica complexa que afavoreix que la presència d’espècies típiques de la zona geogràfica que ocupa es barregi amb espècies habituals en climes més freds i humits. El resultat és una diversitat extraordinària en un espai relativament petit.