default logo

Paisatges infinits i fauna al Delta de l’Ebre

8, 9 i 10 de juny

Paisatges i fauna del Delta de l’Ebre

El Delta de l’Ebre és la zona humida més extensa del nostre país i una de les més planes ja que l’alçada màxima de tot el delta és de quatre metres. Aquest fet conforma un paisatge únic a la nostra terra que no sempre és fàcil de captar amb tota la seva bellesa. A més, l’abundància d’aigua, la barreja d’aigües dolces i salabroses i la baixa densitat de població ofereixen grans oportunitats tant èr a l’alimentació com per a la cria de la fauna silvestre.