default logo

Temps de bolets

27 d’octubre de 2019

A Imaginem ens agraden els bolets, tots, tant els comestibles com els que no ho són. Per això cada any anem a buscar-ne, però no ens els enduem a casa. Els fem fotografies i els deixem allà on eren perquè facin la seva funció al bosc. Decidirem el lloc on farem aquesta Vivència en funció de com hagi avançat l’estació i anirem on ens sembli que hi trobarem la major diversitat i quantitat de bolets