9 normes bàsiques de composició

9 idees bàsiques per ajudar-nos a decidir quina pot ser la millor composició en fotografia