Eduard Vives

Soc l’Eduard Vives, aficionat a la fotografia de fa anys, però amb poca
experiència com podeu veure en el recull. Segueixo aprenent cada dia una
mica mes. Soc de Canon de tota la vida, tot i que la meva primera càmera
era una Yashica analògica que encara tinc.