Focus stacking

Una explicació de com obtenir fotografies macro utilitzant la tècnica del focus stacking

Cristall de sal fotografiat amb la tècnica de focus stacking