Fotografia creativa

13, 14 i 15 d’abril

Fotografia creativa

La fotografia és tècnica i tecnologia. Sense la tecnologia d’un equip fotogràfic i sense les tècniques adequades per fer-lo anar no obtindríem bones fotografies. Però el que realment fa que una imatge ens desperti sentiments i emocions és la creativitat del fotògraf: la seva manera d’aproximar-se als motius, el punt de vista, l’elecció del moment i de l’equip més adequat. En aquest taller ens mourem per l’atractiu i misteriós món de la creativitat.