Misteri #1

Què és això que hem fotografiat? Com s’ha fet la fotografia?

Solució

  • Què és? És una floridura del pa (Rizopus nigricans). En aquest cas estava sobre unes restes de cuscús, però com que també és blat m’imagino que és la mateixa espècie.
  • Com s’ha fet?
    • Material fotogràfic: Amb un objectiu de microscopi adaptat a la càmera (Sony A7III). Concretament un AmScope acromàtic Plan x4. Aquest objectiu, muntat a la distància adequada, proporciona un augment de x4, o sigui, la imatge al sensor és 4 vegades més gran que el natural.
    • Tècnica: Per aconseguir que tota la imatge estigui enfocada s’ha fet un focus stacking de 40 imatges. O sigui, s’han fet 40 fotografies movent lleugerament la posició de la càmera. Com que a 4 augments la profunditat de camp és molt petita, cal fer els moviments amb molta precisió. En aquest cas, s’ha utilitzat un carril d’enfocament motoritzat i s’ha mogut la càmera 0.4 mm cada cop.
    • Processat: Per acabar s’han processat les imatges en Lightroom, s’han obert en PhotoShop en una pila i s’han fusionat les imatges.

Un parell d’imatges del making off fetes per la Laura Montsec.